مرتضی یازده . طراح وبسایت و گرافیک

سلام دنیا!

من مرتضی یازده هستم.

و در حال حاضر طراحی وبسایت و گرافیک انجام میدهم. متخصص شبکه فناوری اطلاعات میباشم.

مهارت ها

بورس80%
گرافیک80%
وبسایت90%
شبکه80%

پروژه وبسایت مشتری در حال ساخت

بورس80%
وبسایت مینوی گالری20%

وبسایت دیزاینوکیت35%

وبسایت فروشگاه رجبی100%

وبسایت آربوسل جدید95%

پروژه های قالب در حال انجام

قالب80%
قالب SJ-ShoppyStore40%

قالب SJ-Takmag100%

قالب SJ-Vicmagz90%

قالب SJ-Matrix35%

آخرین نمونه کارها

همه
جوملا
طراحی وب
طراحی گرافیک
Hide Main content block